Bestuur

Dansgroep Chara is een vzw. De vzw wordt bestuurd door de Raad van Bestuur. De bestuursleden worden door de Algemene Vergadering verkozen en ontslagen. Zij hebben de bevoegdheid de vereniging te verbinden, contracten te sluiten, betalingen te doen. Alles wat de wet of de statuten niet expliciet voor de Algemene Vergadering heeft voorbehouden, valt onder de bevoegdheid van de Raad van Bestuur. Deze mandaten zijn op vrijwillige basis en onbezoldigd. De vereniging zonder winstoogmerk (vzw) streeft naar de verwezenlijking van een doelstelling zonder winstoogmerk. Onze bestuursleden vormen het aanspreekpunt voor allerlei vragen of bemerkingen.

Ondervoorzitter

Anita C.Anita Caals
Liebiglaan 54
2900 Schoten
Tel. 03 646 18 97

Benevens het feit dat ik van bij het begin bij Dansgroep Chara betrokken was, heb ik ook onrechtstreeks de aanleiding gegeven tot de start van de danslessen. Gedurende het
35-jarig bestaan van de Dansgroep heb ik steeds ingestaan voor het maken en/of bedenken van de kostuums en af en toe ook scenario’s geschreven voor de voorstelling.
Ik maak permanent deel uit van de raad van bestuur en zit ook als afgevaardigde van Chara in de raad van bestuur van Danskant en in de cultuurraad van de provincie Antwerpen.

Penningmeester – Artistiek coördinator

Jos H.Jos Hoefnagels
Liebiglaan 54
2900 Schoten
Tel. 03 646 18 97

Meer dan 36 jaar geleden nam ik het initiatief om dansgroep Chara op te richten. Het volgen van balletles was op dat moment alleen weggelegd voor de elite en al zeker niet voor amateurs. Gedurende de eerste jaren was ik zowel dansend lid als voorzitter. De viering van ons 25-jarig bestaan was de aanleiding om de fakkel door te geven aan een jonge en dynamische voorzitter. Sindsdien ben ik de penningmeester en artistiek verantwoordelijke van de groep. Ik rekruteer de lesgevers en zorg dat aspirant lesgevers goed opgeleid worden. Sinds een 10-tal jaren heb ik mij ook verdiept in danspedagogie voor kleuters en jonge kinderen. Samen met Danskant en enkele ervaren lesgevers hebben wij onze eigen lessen kleuter- en kinderdans uitgewerkt.

Bestuurslid

Maria G.Maria Gysen

Na Jos en Anita ben ik het bestuurslid met de langste staat van dienst. Ook ik ben bij Chara terecht gekomen toen mijn dochter zo’n 30 jaar geleden bij Chara kwam dansen. Al vrij vlug werden mijn man en ik lid van de Algemene vergadering. Later werden wij verkozen tot bestuurder. Al die tijd heb ik mij ingezet voor Chara op velerlei vlakken met wisselende intensiteit. Zo maakte ik jaren mee de kostuums voor de voorstellingen en betrok daar zelfs de mensen van het ouderlingentehuis bij. Daarnaast wisselde intense periodes, zoals de organisatie van het feest rond 15 jaar Chara, zich af met korte periodes van inactiviteit tijdens mijn politiek mandaat. Gedurende al die tijd heb ik zowel de laagten als de hoogtepunten van de dansgroep mee beleefd. Deze ervaring zal mij vast van pas komen in mijn verdere bestuursfunctie.

sandra

Sandra Voets

Ik maak deel uit van de Chara familie sinds mijn dochter hier begon te dansen op 5-jarige leeftijd in 2011. Na een keer meegeholpen te hebben als vrijwilliger op hun dansvoorstelling werd ik lid van de Algemene vergadering in 2016. Gezien ik me graag engageer ben ik in 2017 daarom ook toegetreden tot de Raad van bestuur.  Op mijn werk begeef ik me elke dag in de wondere wereld van de kleuters en kinderen in de lagere school en ben ik blij hen iets te mogen bijbrengen … iets dat Chara ook elke dag met zoveel overgave en enthousiasme bij zoveel kinderen en jongeren doet. Mogelijk is het dat wat ons het meeste bindt.

 

 

 

Secretaris

NikiNiki Steurs – (voor onbepaalde tijd inactief)

Ik ben al bij dansgroep Chara betrokken van toen mijn dochter als 6-jarige kwam dansen nu zo’n 25 jaar geleden. Eerst engageerde ik mij als vrijwillige medewerker, later werd ik lid van de Algemene vergadering.   Sinds maart 2014 maak ik ook deel uit van de Raad van bestuur en ben ik aangesteld als secretaris. Beroepshalve ben ik tewerkgesteld in de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord en verzorg aldus de  communicatie tussen beide instellingen. In het verleden hebben zij vaak samengewerkt en dat zal wellicht in de toekomst niet anders zijn.

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorzitter

piet-snels

Piet Snels

Meer dan 30 jaar werkte ik samen met Dansgroep Chara en dit wel vanuit verschillende perspectieven. Als voorzitter van het Cultuurcentrum Schoten – en later ook van de cultuurraad – wist ik al vlug dat Dansgroep Chara een betrouwbare partner was voor ontelbare samenwerkingen. Lang voor de allereerste week van de amateurkunsten plaats vond wisten wij Schoten al samen te brengen rond het programma “Schoten, zingt, danst en speelt”. En dat was niet anders voor alle volgende edities van de WAK. Ook als regisseur van het “Wereldfestival van Schoten” werkte ik samen met Chara voor zowel de belichting als voor de invulling van de openingsceremonie.
Uiteraard zijn mijn dochters ook lid geweest van Dansgroep Chara en heeft Karolien nog enkele gastchoreografieën gemaakt voor de gevorderden. Maar dat is al wel zeer lang geleden.
Ikzelf deed voor Chara de financiële controle van de rekeningen gedurende tientallen jaren en maakte in die hoedanigheid deel uit van de Algemene Vergadering. Op vraag van het bestuur oefen ik nu de functie van voorzitter uit. Hierbij zal mijn ervaring als voorzitter van het cultuurcentrum zeker van pas komen.     

Share