Lessenoverzicht

Lessenoverzicht bij Dansgroep Chara

Onderstaand schema geeft de lessenstructuur weer bij Dansgroep Chara. Klassiek ballet blijft een verplicht onderdeel in het lessenpakket van Dansgroep Chara behalve wanneer je opteert voor hiphop. Hiphop vormt een afzonderlijk lessenpakket.

Klassiek ballet vormt de basis voor het aanleren van andere dansvormen. Deze klassieke basis laat toe om danstalenten beter te ontwikkelen in andere dansgenres.

Er zijn aanvullende bijwerklessen voorzien. Tijdens deze lessen besteden de dansdocenten aandacht aan leden die even een beetje extra ondersteuning nodig hebben. De bijwerklessen zijn dus in principe van tijdelijke aard voor de leden. Deze lessen kunnen ook gebruikt worden voor het aanleren van choreografieën. Deze bijwerklessen zijn gratis. De docenten bepalen in overleg met de artistieke leiding wie er naar de bijwerkles mag.


Basislessen Dansgroep Chara vzw

 

Kleuterdans
4 en 5 jaar

Kinderdans
6 jaar

Voorbereiding klassiek ballet
7 jaar

Klassiek ballet beginners

8 jaar

Jazzdans beginners

8 jaar

Bijwerklessen

Klassiek ballet beginners
9 jaar

Jazzdans beginners
9 jaar

Klassiek ballet
10 jaar

Jazzdans
10 jaar

Hiphop

Vanaf 10 jaar

Klassiek ballet
11 jaar

Jazzdans
11 jaar

Klassiek ballet
12 jaar

Modern en Jazzdans
12 jaar

Klassiek Gevorderden C

Modern-hedendaags

Gevorderden C

Klassiek Gevorderden B

Modern-hedendaags

Gevorderden B

Klassiek Gevorderden A

Modern-hedendaags

Gevorderden A

 

Share