Lessenpakket

Kleuterdans

Kleuter- en kinderdans

De leeftijd van 4 jaar is de ideale start om kinderen van dans en ballet te laten genieten; op die leeftijd ontwikkelt zich immers de connotatie van tijd en ruimte. Het herkennen van weerkerende patronen zoals refreinen en ruimtelijke begrippen als voor, achter, boven, onder, links, rechts, … zijn onontbeerlijk om dansonderricht te geven.

Het programma van Dansgroep Chara voor kleuter – en kinderdans is geschoold op 35 jaar ervaring en brengt de kinderen op een speelse manier in contact met dans. De juiste dingen leren op een speelse manier is ons motto. De lessen kinderdans bestaan dan ook uit een gezonde mix van ritmiek, expressie, sport en spel gegeven door pedagogisch geschoolde leerkrachten die naast methodiek ook een degelijke opleiding klassiek ballet genoten.

Voor de constante bijscholing van onze lesgevers doet Dansgroep Chara geregeld beroep op Danskant vzw. Ook hun didactisch materiaal wordt continu gebruikt en wordt jaarlijks geëvalueerd en bijgewerkt. Geen wonder dat van onze starters op 4 jaar er nog 80% lid is op hun 15 jaar. En daar zijn we terecht fier op.

Klassiek ballet

Klassiek ballet

De hele werking van Dansgroep Chara is gebaseerd op het klassiek ballet. Deze disciplinaire dansvorm ontstond ten tijde van Lodewijk XIV die dan ook de eerste balletacademie oprichtte.

Voor klassiek ballet is techniek en discipline zeer belangrijk. In de loop der jaren werd deze techniek steeds verder verfijnd zodat hij nu als de basis kan beschouwd worden voor alle dansvormen.

De lessen voor klassiek ballet verlopen steeds in een vast patroon dat blijft doorlopen zolang onze leden als danser actief zijn binnen de groep. Alleen de manier waarop die lessen gegeven worden verschilt in functie van de leeftijd. Het is immers belangrijk dat de kinderen, naast het aanleren van techniek, ook de goesting voor het dansen niet verliezen. Daarom dat de lessen klassiek ballet worden voorafgegaan van een jaartje voorbereiding klassiek voor de 7-jarigen. Daar wordt op een rustige manier de overgang gemaakt van kinderdans naar klassiek ballet.

Klassiek ballet wordt zeer vaak geassocieerd met “pointes”, ook wel “spitsen” genoemd, ook al werd het dansen op spitsen pas in de 19de eeuw ontwikkeld. Deze geromantiseerde variatie op het klassiek ballet stelt hoge lichamelijke en technische vereisten, die men met slechts 1 les per week niet kan bereiken. Daarom is Chara van mening dat “pointes” moet overgelaten worden aan professionals.

De klassieke choreografieën van Dansgroep Chara resulteren derhalve onder de categorie “neoklassiek”.

JazzdansJazzdans

Jazzdans is net als hedendaagse dans een variatie op het klassiek ballet vermengd met elementen uit de cultuur van de negerslaven. De bewegingen zijn veel losser en maken gebruik van specifieke kenmerken zoals “contraction and release” en isolatietechnieken van hoofd, armen, heupen enz.

In tegenstelling tot klassiek ballet wordt jazzdans gekenmerkt door een laag zwaartepunt en een hoog energieniveau. Voor jazzdans wordt gebruik gemaakt van populaire muziek bij voorbaat met een gesyncopeerd ritme.

Moderne dansModern of hedendaagse dans

Hedendaagse dans is ontstaan eind 20e eeuw vanuit verschillende andere stijlen. Bij hedendaagse dans gebruik je de techniek uit je balletles om daar dan op een vrije en ontspannen manier mee om te gaan. Het gevoel tijdens het dansen, het gevoel van vrijheid en van ontspannenheid is erg belangrijk. Bewegingen worden op een organische manier ingezet waardoor het voor de danser logisch en ongeforceerd aanvoelt. Loslaten (release), grondwerk (rollen, vallen, sliden,…) en verplaatsingen in de ruimte worden veel gebruikt. Deze dansvorm is ook erg fysiek en explosief, zo werk je ook aan conditie en kracht maar dan verpakt in leuke dansoefeningen op moderne muziek.

HiphopHiphop

Hiphop is een de dansstijlen die ontstond buiten de dansstudio’s, op informele plaatsen zoals op straat en in dancings. Het is een stijl waar vaak geïmproviseerd word en sociaal van aard is, met interactie met de toeschouwers en de andere dansers. Hiphop, breakdance, popping, locking, house dance, streed dance… zijn dansstijlen die ontstonden in de Afro-Amerikaanse gemeenschap in de Verenigde Staten en vallen vandaag onder de verzamelnaam van Urban dance.

De lessen hiphop kunnen vanaf 9 jaar gevolgd worden. Wilskracht en een goed gevoel voor ritme zijn hierbij belangrijk. Hiphop vraagt een grote coördinatie van het lichaam. Het aanleren van zelfs simpele danspasjes vraagt vaardigheden en doorzettingsvermogen.

 

 

Share