Lidgelden


De leden betalen lidgeld

De leden van onze groep betalen lidgeld, dus geen lesgeld. Dit betekent dat, als er meerdere lessen voorzien zijn binnen het gekozen lessenpakket, het lidgeld ongewijzigd blijft. Alhoewel wij duidelijk vooropgesteld hebben wat we per leerjaar willen bereiken, worden er geen proeven afgenomen om de leerlingen tot een volgend jaar toe te laten. De inzet en de collegialiteit van onze leerlingen primeert boven prestaties. Toch wordt er af en toe geadviseerd om lessen te volgen in een groep die beter overeenstemt met het persoonlijke niveau.

Er zijn aanvullende bijwerklessen voorzien. Tijdens deze lessen besteden de dansdocenten aandacht aan leden die even een beetje extra ondersteuning nodig hebben. De bijwerklessen zijn dus in principe van tijdelijke aard voor de leden. Deze lessen kunnen ook gebruikt worden voor het aanleren van choreografieën. Deze bijwerklessen zijn gratis. De docenten bepalen in overleg met de artistieke leiding wie er naar de bijwerk les mag.

Actuele lidgelden

Het lidgeld bedraagt telkens per half jaar:

  • € 65 voor lessen van 4-5-6 en 7 jarigen
  • € 80 voor lessen van 8 jarigen
  • € 105 voor lessen vanaf 9 jarigen tot gevorderden.
  • € 120 voor gevorderden.
  • € 60 voor hiphop (voor leden die reeds lidgeld betalen voor klassiek/modern)
  • € 110 voor hiphop (voor leden die alleen hiphop volgen)

Attesten voor de mutualiteit

Het lidgeld dat je betaalt voor je kind komt in aanmerking voor tussenkomst van de mutualiteit. Deze tussenkomst verschilt per mutualiteit en elke mutualiteit heeft meestal een eigen attest dat moet ingevuld worden. Het volstaat om via uw account het betaalbewijs af te drukken en samen met het formulier van de mutualiteit in te leveren.

 

Share