Voorstellingen

Voorstellingen
Voorstellingen

Dans wordt gerekend tot de podiumkunsten: af en toe een voorstelling geven is dan ook evident. Dansgroep Chara geeft om de twee jaar een voorstelling waar alle leerlingen aan kunnen deelnemen. En dat is voor zowel de leerlingen als het publiek een groots gebeuren. Voor de leerlingen is dat een uitgelezen moment om aan ouders en sympathisanten te tonen welke vooruitgang ze gemaakt hebben; voor het publiek is dat een niet te missen evenement. Onze voorstellingen hebben immers in Schoten en daarbuiten een reputatie opgebouwd van verzorgde choreografieën, goede technische omkadering en verzorgde kostuums.

Omdat bij Dansgroep Chara het “leren” nog altijd centraal staat, hebben wij er bewust voor gekozen om slechts om de twee jaar een voorstelling te geven. Zo wordt het aanleren van danstechniek niet verdrongen door de tijd die nodig is voor het aanleren van choreografieën. Onze voorstellingen gaan steeds door in de Kaekelaar op het einde van de krokusvakantie en dit tijdens de oneven jaren.

Aan deze voorstellingen nemen alle leeftijden deel. Daarom dat de repetities altijd tijdens de krokusvakantie gepland worden. De deelname is voor de leden niet verplicht; zij melden zich zelf aan voor deelname. Om het voor de allerkleinsten niet te zwaar te maken, nemen zij enkel deel aan de namiddagvoorstellingen.

Naast deze tweejaarlijkse voorstelling neemt onze groep nog deel aan voorstellingen die door derden georganiseerd worden. Welke choreografieën en welke leeftijden hieraan deelnemen wordt bepaald in samenspraak met de inrichter.

Week van de Amateurkunsten – WAK

Dansgroep Chara is al betrokken bij de WAK van voor de ‘Week van de Amateurkunsten’ echt bestond. In Schoten bestond er immers al een initiatief om podiumkunsten aan het grote publiek voor te stellen tijdens “Schoten, zingt, danst en speelt”. Toen de eerste WAK op Vlaams niveau werd uitgewerkt waren Chara en de Schotense Academie voor Muziek en Woord de enige sterkhouders van het voormalige concept.

Systematisch werd de WAK groter en groter en steeds heeft Chara in deze groei een cruciale rol gespeeld. Geen wonder dat Schoten in 2007 de “Klassebak” (prijs voor meest veelzijdige WAK) kreeg en dat het jaar nadien onze fotograaf de WAK-fotografiewedstrijd won.

Toen in 2012 de Schotense WAK zijn dieptepunt bereikte, stond Chara er met zijn circusproject om Schoten in rep en roer te zetten en het publiek opnieuw naar de WAK te leiden. Intussen heeft Schoten een eigen WAK-stuurgroep en verlenen wij nog geregeld onze medewerking.

Share